Thursday, June 6, 2013

Thiết kế nội thất khu bếp và phòng ăn căn hộ chung cư 2701 - toà nhà 101 Láng Hạ

Kitchen and Dinningroom interior design
General infors:
Location: Apartment 2701-101 Lang Ha Building, Lang Ha str., Dong Da distr., Ha Noi
Type: Apartment interior
Area:  20 m2
Construction area: .. m2
Style: New classic
Cost estimation: ....... U$
 photo pcnt-04_zpsf6276f54.jpg  photo pcnt-05_zps4469a62e.jpg  photo pcnt-06_zps113fac1d.jpg

No comments: