Tuesday, October 1, 2013

Thiết kế quy hoạch quần thể chùa Linh Ứng - Cát Bà - Hải Phòng

Linh Ung-Cat Ba Pagodas master planning
General infors:
Location: Tran Chau - Cat Hai - Hai Phong City
Type: master planning
Area:  20 m2
Construction area: .. m2
Style: New classic
Cost estimation: ....... U$
Completed: 2013
(Những hình ảnh thiết kế concept đầu tiên)

Location photo Googleearth-V1ECBtriacutehogravenNonChugravea_zps39f2e67b.jpg PhÆ°Æ¡ng  photo MBTT01_zps191b7972.jpg
Perspective 1 photo Phoicanh2_zpse3e1626b.jpg Perspective 2 photo Phoicanh1_zps34be213d.jpg