Thursday, May 30, 2013

Thiết kế nội thất phòng khách căn hộ CC 2701_Láng Hạ
Living room interior design
General infors:
Location: Apartment 2701-101 Lang Ha Building, Lang Ha str., Dong Da distr., Ha Noi
Type: Apartment interior
Area:  20 m2
Construction area: .. m2
Style: New classic
Cost estimation: ....... U$
Completed: 2013

 photo PCNTPK-03-resized_zps0eb8b2cc.jpg  photo PCNTPK-04-resised_zps0b4e426d.jpg

Tuesday, May 28, 2013

Thiết kế nội thất phòng ngủ căn hộ chung cư 2701-101 Láng HạBedroom interior design
General infors:
Location: Apartment 2701-101 Lang Ha Building, Lang Ha str., Dong Da distr., Ha Noi
Type: Apartment interior
Area:  18m2
Construction area: .. m2
Style: New classic
Cost estimation: ....... U$
Completed: 2013

 photo MASTERBEDROOM02-resized_zps45924a61.jpg  photo MASTERBEDROOM01-resized_zps2415eee8.jpg

Friday, May 24, 2013

Thiết kế nội thất phòng ngủ, phòng khách nhà ống


Bedroom street house interior design
General infors:
Location: Hao Nam - Ba Dinh distr., Ha Noi
Type: shop
Area: 20 m2
Construction area: ... m2
Style: Modern
Cost estimation: ....... U$
Completed: 2013

Bed rm view 2 photo PHONGNGUCHINHVIEW2_zps5eed6fcb.jpg Bed rm view 1 photo PHONGNGUCHINHVIEW1_zpsc8ad6e94.jpg Living room photo PHONGKHACHVIEW1_zps55f09906.jpg

Tuesday, May 21, 2013

Thiết kế nội thất shop thời trang và mỹ phẩm Innee 17 Bà TriệuFashion shop Innee interior design
General infors:
Location: No 17 Ba Trieu - Hoan Kiem Distr., Ha Noi
Type: shop
Area: 20 m2
Construction area: ... m2
Style: Modern
Cost estimation: 10.000 U$
Completed: 2013

 photo view3_zps618cf20f.jpg  photo photo1_zpsa65c2e13.jpg  photo photo1_zpsa65c2e13.jpg  photo Windowdisplay_zps6d04f127.jpg