Saturday, March 30, 2013

Thiết kế nội thất shop thời trang ChiocoFashion shop CHIOCO interior design
General infors:
Location: No 202 Phan Dinh Phung str., Phu Nhuan Distr., HCM city
Type: shop
Area: 40 m2
Construction area: ... m2
Style: Modern
Cost estimation: 6000 U$
Completed: 2012

 photo VIEW3.jpg  photo VIEW2.jpg  photo VIEW1.jpg

Thursday, March 28, 2013

Thiết kế nội thất phòng khách nhà ống 5Livingroom and kitchen interior design for street house
General infors:
Location: No 3/14 Tran Phu road - Ha Dong - Ha Noi
Type: Living room, kitchen and dinningroom
Area: 40 m2
Construction area: ... m2
Style: Modern
Cost estimation: ..... U$
Completed: 2013

 photo b_zps72f1d9d7.jpg  photo c_zpsa71eec0e.jpg  photo d_zps575a78fc.jpg  photo a_zps06af2d7d.jpg

Wednesday, March 27, 2013

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ NHÀ ỐNGBedroom interior design
General infors:
Location: No 3/2 Nguyen Viet Xuan - Ha Noi
Type: Bedroom
Area: 36.5 m2
Construction area: ... m2
Style: Modern
Cost estimation: 10.000 U$
Completed: 2012

 photo 1_zps3453dedc.jpg  photo 2_zps73c0986a.jpg  photo Phoicanh.jpg