Friday, March 21, 2014

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH - PHÒNG SINH HOẠT CHUNG NHÀ ỐNGLiving room interior design
General infors:
Location: No 20/35, Xuan La road, Tay Ho distr., Ha Noi
Type: 
Area: ...m2
Construction area: .. m2
Style: ...
Cost estimation: ....... U$
Completed: 2014


P.sinh hoạt chung 2 photo ph1B001A10ngaacutengh1EBFsofa_zps887efef3.jpg P.sinh hoạt chung 4 photo A_zps0f8ffdd0.jpg P.kh photo R_zps0b201984.jpg P.Kh photo 3_zps3adefaab.jpg P.Sinh hoạt chung 1 photo 1_zpsdd76c9d5.jpg P.sinh hoạt chung 3 photo pk_zps1a76ae57.jpg