Thursday, May 12, 2016

THIẾT KẾ, THI CÔNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT BIỆT THỰ TẠI 54-56 NGUYỄN BÌNH KHIÊM - TP THANH HÓAVilla Architecture design
General infors:
Location: Nguyen Binh Khiem str., Thanh Hoa province
Type: Villa architecture
Area: 250 m2
Construction area: 360 m2
Style: Modern
Cost estimation: 180.000 U$
 photo c2_zpsabe37zho.jpg photo c1_zpsbnkysvye.jpg photo c3_zpsqla7kvtu.jpg photo c4_zpsbqogzxgl.jpg
 photo IMG_20161016_173915_panorama_zpscltwd2oy.jpg photo IMG_20161016_173747_zpsz5vounjx.jpg photo 20161016_173414_zpsoh0umxuz.jpg photo 20161016_174216_zpsmgwavjes.jpg
 photo 20161015_155249_zpsksriwowv.jpg photo 20161015_154905_zpsdr9c34h2.jpg photo 20161015_154850_zps69ai5rp7.jpg photo 20161015_154818_zpsk7yi0ady.jpg photo 20161015_154710_zpsmikguhly.jpg photo IMG_20161015_152808_zpsc1lrcsab.jpg photo IMG_20161015_152639_zpsmoymc8qs.jpg photo IMG_20161015_152611_zpseipgucs1.jpg photo 20161015_152447_zpslcnxfcok.jpg photo 20161015_152028_zps2owrocdu.jpg photo 20161015_151923_zpseyylgfg7.jpg photo 20161015_151849_zpssabo0vpv.jpg photo 20161015_151724_zpspjoqtkgh.jpg photo 20161015_151637_zpsgkdeq9gw.jpg photo 20161015_151610_zpsrygpgbqt.jpg photo 20161015_151541_zpsm3rir1dm.jpg photo 20161015_151150_zpsxpplf30m.jpg

No comments: